آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد محل تحویل - بنگاه نوع خاموت سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه نوع خاموت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ساده ۸ ۵۵,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ساده
۲ ۸ کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش مهندسی ۸ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش مهندسی
۳ ۱۰ کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ساده ۱۰ ۵۴,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ساده
۴ ۱۰ کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش مهندسی ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش مهندسی
۵ ۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ساده ۱۲ ۵۲,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ساده
۶ ۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش مهندسی ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش مهندسی
برچسب ها :