آخرین بروزرسانی : ۱۶:۱۶ ۱۳۹۸/۸/۰۸
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد نوع خاموت سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد نوع خاموت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ کیلوگرم ساده ۸ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ساده
۲ ۱۰ کیلوگرم مهندسی ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم مهندسی
برچسب ها :