آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد محل تحویل - بنگاه نوع خاموت سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه نوع خاموت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان مهندسی ۸ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان مهندسی
۲ ۱۰ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان مهندسی ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان مهندسی
برچسب ها :
تولید انواع خاموت در تمامی شکل ها در این مرکز انجام میشود.