آخرین بروزرسانی : ۱۶:۳۵ ۱۳۹۹/۴/۱۷
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ پروفیل صنعت ماهان ۱۲۵ کارخانه شاخه ۱۴ پروفیل صنعت ماهان ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲۵ کارخانه شاخه
۲ ۱۴ پروفیل صنعت ماهان ۱۳۰ کارخانه شاخه ۱۴ پروفیل صنعت ماهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۳۰ کارخانه شاخه
۳ ۱۶ پروفیل صنعت ماهان ۱۷۰ کارخانه شاخه ۱۶ پروفیل صنعت ماهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۷۰ کارخانه شاخه
۴ ۱۸ پروفیل صنعت ماهان ۲۰۵ کارخانه شاخه ۱۸ پروفیل صنعت ماهان ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
نامشخص
۲۰۵ کارخانه شاخه
برچسب ها :