آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۲ ۱۳۹۹/۶/۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۵ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۴ ۱۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
۲ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۴ ۱۳۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
۳ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۶ ۱۷۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
۴ ۱۸ ۲۰۵ ۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه ۱۸ ۲۰۵ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
۱۲ پروفیل صنعت ماهان - تهران شاخه
برچسب ها :