آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۶ ۱۳۹۹/۳/۰۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۲ ۱۶ ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۳ ۱۸ ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم ۱۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم
۴ ۲۰ ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم ۲۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم
برچسب ها :