آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۳ ۱۳۹۹/۵/۱۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ناب تبریز ۱۳۲ کارخانه(تبریز) کیلوگرم ۱۴ ناب تبریز ۱۱۷,۰۰۰
ثابت
۱۳۲ کارخانه(تبریز) کیلوگرم
۲ ۱۶ ناب تبریز ۱۷۰ کارخانه(تبریز) کیلوگرم ۱۶ ناب تبریز ۱۱۸,۰۰۰
ثابت
۱۷۰ کارخانه(تبریز) کیلوگرم
۳ ۱۸ ناب تبریز ۲۱۲ کارخانه(تبریز) کیلوگرم ۱۸ ناب تبریز تماس بگیرید
نامشخص
۲۱۲ کارخانه(تبریز) کیلوگرم
برچسب ها :