آخرین بروزرسانی : ۱۰:۴۹ ۱۳۹۹/۸/۰۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۳۲ ۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز ۱۴ ۱۳۲ ۱۴۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز
۲ ۱۶ ۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز ۱۶ ۱۷۰ ۱۴۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز
۳ ۱۸ ۲۱۲ ۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز ۱۸ ۲۱۲ ۱۴۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ کیلوگرم ناب تبریز - تبریز
برچسب ها :