جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۱۴ ذوب آهن ۶۷,۳۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۲ ۱۶ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۱۶ ذوب آهن ۶۵,۲۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۳ ۱۸ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۱۸ ذوب آهن ۶۳,۲۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۴ ۲۰ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۲۰ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۵ ۲۲ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۲۲ ذوب آهن ۵۵,۲۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۶ ۲۴ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۲۴ ذوب آهن ۵۴,۶۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۷ ۲۷ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۲۷ ذوب آهن ۵۴,۶۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
برچسب ها :