آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۱۴ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا
۲ ۱۶ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۱۶ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا
۳ ۱۸ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۱۸ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا
۴ ۲۰ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۲۰ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا
۵ ۲۲ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۲۲ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا
۶ ۲۵ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۲۵ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا
برچسب ها :