جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ اهواز ۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز ۱۰ اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز
۲ ۱۲ اهواز ۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز ۱۲ اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز
۳ ۱۴ اهواز ۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز ۱۴ اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز
۴ ۱۶ اهواز ۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز ۱۶ اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز
۵ ۱۸ اهواز ۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز ۱۸ اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز
۶ ۲۰ اهواز ۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز ۲۰ اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز
۷ ۲۲ اهواز ۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز ۲۲ اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز
۸ ۲۴ اهواز ۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز ۲۴ اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز
۹ ۲۶ اهواز ۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز ۲۶ اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز
۱۰ ۲۸ اهواز ۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز ۲۸ اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز
۱۱ ۳۰ اهواز ۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز ۳۰ اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اهواز-بنگاه پارت فلز
برچسب ها :

تهيه و توزيع آهن آلات ساختماني و صنعتي