جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۸ ۱۳۹۸/۹/۲۰
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ شاخه قم - بنگاه آهن فدک ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه قم - بنگاه آهن فدک
۲ ۱۶ ۱۲ شاخه قم - بنگاه آهن فدک ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه قم - بنگاه آهن فدک
۳ ۱۸ ۱۲ شاخه قم - بنگاه آهن فدک ۱۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه قم - بنگاه آهن فدک
۴ ۲۰ ۱۲ شاخه قم - بنگاه آهن فدک ۲۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه قم - بنگاه آهن فدک
۵ ۲۲ ۱۲ شاخه قم - بنگاه آهن فدک ۲۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه قم - بنگاه آهن فدک
۶ ۲۴ ۱۲ شاخه قم - بنگاه آهن فدک ۲۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه قم - بنگاه آهن فدک
۷ ۲۷ ۱۲ شاخه قم - بنگاه آهن فدک ۲۷ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه قم - بنگاه آهن فدک
۸ ۳۰ ۱۲ شاخه قم - بنگاه آهن فدک ۳۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه قم - بنگاه آهن فدک
برچسب ها :