جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ بناب ۱۲ کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد ۱۴ بناب تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد
۲ ۱۶ بناب ۱۲ کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد ۱۶ بناب تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد
۳ ۱۶ فایکو ۱۲ کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد ۱۶ فایکو تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد
۴ ۱۸ بناب ۱۲ کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد ۱۸ بناب تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد
۵ ۱۸ فایکو ۱۲ کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد ۱۸ فایکو تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد
۶ ۲۰ فایکو ۱۲ کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد ۲۰ فایکو تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد
۷ ۲۲ فایکو ۱۲ کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد ۲۲ فایکو تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اردبیل - بنگاه سمیعی نژاد
برچسب ها :