جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ذوب آهن کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد ۱۴ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد
۲ ۱۶ ذوب آهن کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد ۱۶ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد
۳ ۱۸ ذوب آهن کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد ۱۸ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد
۴ ۲۰ ذوب آهن کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد ۲۰ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد
۵ ۲۲ ذوب آهن کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد ۲۲ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد
برچسب ها :