جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۰۴ ۱۳۹۸/۸/۰۸
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲ ۱۲۵ شاخه اصفهان-کیانی ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۵ شاخه اصفهان-کیانی
۲ ۱۴ ۱۲ ۱۵۵ شاخه اصفهان-کیانی ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۵ شاخه اصفهان-کیانی
۳ ۱۶ ۱۲ ۱۹۰ شاخه اصفهان-کیانی ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۹۰ شاخه اصفهان-کیانی
۴ ۱۸ ۱۲ ۲۲۵ شاخه اصفهان-کیانی ۱۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۲۲۵ شاخه اصفهان-کیانی
۵ ۲۰ ۱۲ ۲۷۰ شاخه اصفهان-کیانی ۲۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۲۷۰ شاخه اصفهان-کیانی
۶ ۲۲ ۱۲ ۳۱۵ شاخه اصفهان-کیانی ۲۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۳۱۵ شاخه اصفهان-کیانی
۷ ۲۴ ۱۲ ۳۷۰ شاخه اصفهان-کیانی ۲۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۳۷۰ شاخه اصفهان-کیانی
۸ ۲۷ ۱۲ ۴۳۵ شاخه اصفهان-کیانی ۲۷ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۴۳۵ شاخه اصفهان-کیانی
برچسب ها :