جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه واحد جنس ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد جنس قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ کمتر از ۱ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم گالوانیزه کمتر از ۱ تهران - دنیای مفتول تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گالوانیزه
۲ ۱.۷۰ تهران - دنیای مفتول متر مربع گالوانیزه ۱.۷۰ تهران - دنیای مفتول تماس بگیرید
نامشخص
متر مربع گالوانیزه
۳ ۲.۵ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم گالوانیزه ۲.۵ تهران - دنیای مفتول تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گالوانیزه
۴ ۳ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم گالوانیزه ۳ تهران - دنیای مفتول تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم گالوانیزه
برچسب ها :