آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) واحد محل تحویل - بنگاه ضخامت (mm) چشمه(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳.۵ ۲.۲ کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد ۳.۵ ۲.۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد
۲ ۳.۵ ۴.۴ کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد ۳.۵ ۴.۴ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد
۳ ۴ ۴.۴ کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد ۴ ۴.۴ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - آهن سجاد
برچسب ها :