آخرین بروزرسانی : ۱۶:۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) چشمه(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳.۵ ۲ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۱*۲ ۳.۵ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۱*۲
۲ ۳.۵ ۴ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۱*۲ ۳.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۱*۲
برچسب ها :