آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) واحد محل تحویل - بنگاه ضخامت (mm) چشمه(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۲*۲ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۴ ۲*۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۲ ۴ ۴*۴ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۴ ۴*۴ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
برچسب ها :