آخرین بروزرسانی : ۱۰:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف عرض(cm) واحد محل تحویل - بنگاه تولید کننده وزن(کیلوگرم) عرض(cm) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه تولید کننده وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۹۰*۳/۴ رول یزد - آهن فلاح ایران ۴/۸ ۹۰*۳/۴ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح ایران ۴/۸
۲ ۱۲۰*۳/۴ رول یزد - آهن فلاح ایران ۶/۳ ۱۲۰*۳/۴ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح ایران ۶/۳
۳ ۱۲۰*۳/۴ رول یزد - آهن فلاح ایران ۷/۵ ۱۲۰*۳/۴ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح ایران ۷/۵
۴ ۱۲۰*۳/۴ رول یزد - آهن فلاح ایران ۹/۵ ۱۲۰*۳/۴ رول تماس بگیرید
نامشخص
یزد - آهن فلاح ایران ۹/۵
برچسب ها :