آخرین بروزرسانی : ۱۰:۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) واحد محل تحویل - بنگاه ضخامت (mm) چشمه(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۲ ۴*۴ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۲.۲ ۴*۴ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۲ ۲.۴ ۴*۴ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۲.۴ ۴*۴ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۳ ۲.۶ ۴*۴ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۲.۶ ۴*۴ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
۴ ۳ ۴*۴ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان ۳ ۴*۴ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم شهرکرد - بنگاه سپاهان
برچسب ها :
ساخت پایه فنس حصاری در این مرکز انجام میشود.