توری حصاری (فنس) انبار تهران
قیمت توری حصاری (فنس) انبار تهران آخرین بروزرسانی : ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۷/۰۲
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان طول هر رول (m) ضخامت مفتول (mm) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
توری حصاری ۲.۵ ارتفاع ۱.۵ چشمه ۵.۵ انبار تهران ۱۵ ۲.۵

۲۴۵,۰۰۰

نامشخص
توری حصاری ۲.۵ ارتفاع ۱.۵ چشمه ۶.۵ انبار تهران ۱۵ ۲.۵

۲۴۵,۰۰۰

نامشخص
توری حصاری ۲.۵ ارتفاع ۲ چشمه ۵.۵ انبار تهران ۱۵ ۲.۵

۲۴۵,۰۰۰

نامشخص
توری حصاری ۲.۵ ارتفاع ۲ چشمه ۶.۵ انبار تهران ۱۵ ۲.۵

۲۴۵,۰۰۰

نامشخص
توری حصاری ۲.۷ ارتفاع ۱.۵ چشمه ۵.۵ انبار تهران ۱۵ ۲.۷

تماس بگیرید

نامشخص
توری حصاری ۲.۷ ارتفاع ۱.۵ چشمه ۶.۵ انبار تهران ۱۵ ۲.۷

تماس بگیرید

نامشخص
توری حصاری ۲.۷ ارتفاع ۲ چشمه ۵.۵ انبار تهران ۱۵ ۲.۷

تماس بگیرید

نامشخص
توری حصاری ۲.۷ ارتفاع ۲ چشمه ۶.۵ انبار تهران ۱۵ ۲.۷

تماس بگیرید

نامشخص
توری حصاری سفارشی انبار تهران ۱۵ سفارشی

تماس بگیرید

نامشخص