آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) واحد محل تحویل - بنگاه ضخامت (mm) چشمه(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۲ ۵.۵ متر مربع تهران - بنگاه زمانی ۲.۲ ۵.۵ ۱۱۵,۰۰۰
نامشخص
متر مربع تهران - بنگاه زمانی
۲ ۲.۲ ۶.۵ متر مربع تهران - بنگاه زمانی ۲.۲ ۶.۵ ۱۰۰,۰۰۰
نامشخص
متر مربع تهران - بنگاه زمانی
۳ ۲.۲ ۷.۵ متر مربع تهران - بنگاه زمانی ۲.۲ ۷.۵ ۹۰,۰۰۰
نامشخص
متر مربع تهران - بنگاه زمانی
۴ ۲.۵ ۵ کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی ۲.۵ ۵ ۱۰۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی
۵ ۲.۸ ۵ کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی ۲.۸ ۵ ۱۰۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی
۶ ۳ ۷ کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی ۳ ۷ ۱۰۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بنگاه زمانی
برچسب ها :

صنایع فولاد زمانی تولید کننده توری حصاری