جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) چشمه(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۲ ۶.۵ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۲ ۶.۵ تماس بگیرید
نامشخص
تهران - دنیای مفتول کیلوگرم
۲ ۲.۴ ۶.۵ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۴ ۶.۵ تماس بگیرید
نامشخص
تهران - دنیای مفتول کیلوگرم
۳ ۲.۵ ۵.۵ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۵ ۵.۵ تماس بگیرید
نامشخص
تهران - دنیای مفتول کیلوگرم
۴ ۲.۸۰ ۵.۵ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۲.۸۰ ۵.۵ تماس بگیرید
نامشخص
تهران - دنیای مفتول کیلوگرم
۵ ۳ ۵.۵ تهران - دنیای مفتول کیلوگرم ۳ ۵.۵ تماس بگیرید
نامشخص
تهران - دنیای مفتول کیلوگرم
برچسب ها :