اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد افزایش و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی تیرآهن و میلگرد افزایش یافت . نرخ ورق سیاه و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت .
۱۴ ساعت پیش بیشتر...

قیمت تسمه نوردی (کرومیت) آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض (mm) طول (m) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۰,۰۰۰

نامشخص
۲ ۸ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۰,۰۰۰

نامشخص
۳ ۸ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۰,۰۰۰

نامشخص
۴ ۱۰ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۰,۰۰۰

نامشخص
۵ ۱۰ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۰,۰۰۰

نامشخص
۶ ۱۰ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۰,۰۰۰

نامشخص
۷ ۱۰ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۱۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۵,۰۰۰

نامشخص
۹ ۱۰ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۱۲ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۰,۰۰۰

نامشخص
۱۱ ۱۲ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۰,۰۰۰

نامشخص
۱۲ ۱۲ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۰,۰۰۰

نامشخص
۱۳ ۱۲ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۱۲ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۵,۰۰۰

نامشخص
۱۵ ۱۲ ۳۲۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۱۶ ۱۲ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۸,۰۰۰

نامشخص
۱۷ ۱۵ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۰,۰۰۰

نامشخص
۱۸ ۱۵ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۰,۰۰۰

نامشخص
۱۹ ۱۵ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۲۰ ۱۵ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۵,۰۰۰

نامشخص
۲۱ ۱۵ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۸,۰۰۰

نامشخص
۲۲ ۲۰ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۰,۰۰۰

نامشخص
۲۳ ۲۰ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۰,۰۰۰

نامشخص
۲۴ ۲۰ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۲۵ ۲۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۵,۰۰۰

نامشخص
۲۶ ۲۰ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۸,۰۰۰

نامشخص
۲۷ ۲۵ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۵,۰۰۰

نامشخص
۲۸ ۳۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۵,۰۰۰

نامشخص