آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف عرض(cm) ضخامت (mm) طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه عرض(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۵ ۵ الی ۷ کیلوگرم گنبدکاووس - بنگاه برج ۲ ۵ ۶۸,۰۰۰
نامشخص
۵ الی ۷ کیلوگرم گنبدکاووس - بنگاه برج
۲ ۲.۵ ۵ ۵ الی ۷ کیلوگرم گنبدکاووس - بنگاه برج ۲.۵ ۵ ۶۸,۰۰۰
نامشخص
۵ الی ۷ کیلوگرم گنبدکاووس - بنگاه برج
۳ ۳ ۵ ۵ الی ۷ کیلوگرم گنبدکاووس - بنگاه برج ۳ ۵ ۶۸,۰۰۰
نامشخص
۵ الی ۷ کیلوگرم گنبدکاووس - بنگاه برج
۴ ۴ ۵ ۵ الی ۷ کیلوگرم گنبدکاووس - بنگاه برج ۴ ۵ ۶۸,۰۰۰
نامشخص
۵ الی ۷ کیلوگرم گنبدکاووس - بنگاه برج
برچسب ها :