آخرین بروزرسانی : ۰۹:۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) طول (m) محل تحویل - بنگاه عرض(mm) ضخامت (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه عرض(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ ایذه - مسلم ۲۰ ۴ ۶ ۷۷,۰۰۰
نامشخص
ایذه - مسلم ۲۰
۲ ۴ ۶ ایذه - مسلم ۳۰ ۴ ۶ ۷۷,۰۰۰
نامشخص
ایذه - مسلم ۳۰
۳ ۴ ۶ ایذه - مسلم ۵۰ ۴ ۶ ۷۷,۰۰۰
نامشخص
ایذه - مسلم ۵۰
برچسب ها :