*۶۶۵۵*۳۴۰۴۵#

امکانات

استفاده از روش پرداخت USSD به وسیله موبایل امکانات زیر را به شما میدهد

دسترسی

ساده در هر کجا

سرعت

بالا برای پرداخت

صرفه جویی

در وقت و هزینه

امنیت

بالای پرداخت اینترنتی

آموزش پرداخت از طریق USSD کد

فرایند پرداخت موبایلی اصفهان آهن بسیار ساده است

  • ابتدا وارد صفحه شماره گیری تلفن همراه خود شوید.
  • سپس کد *6655*34045# را شماره گیری نمایید.
  • پس از شماره گیری بر روی تماس کلیک کنید.
  • یکی از دو گزینه پرداخت بیعانه و تسویه حساب را وارد نموده و بر روی ارسال کلیک کنید.
  • مبلغ مورد نظر را انتخاب یا وارد نموده و بر روی ارسال کلیک کنید.
  • لینک پرداخت اینترنتی برای شما از طریق پیامک ارسال میشود.
  • بر روی لینک داخل پیامک کلیک کنید تا وارد صفحه پرداخت شوید.
  • با تکمیل فرایند خرید اینترنتی پرداخت شما کامل شده است.