میخ مفتول کویر گستر یزد

میخ مفتول بنگاه کویر گستر یزد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف طول (inch) قطر (inch) محل تحویل - بنگاه واحد قیمت طول (inch) قطر (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه واحد قیمت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۴ ۱۸ یزد-کویر گستر کارتن ۳/۴ ۱۸ ۳,۴۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۲ ۱ ۱۸ یزد-کویر گستر کارتن ۱ ۱۸ ۳,۲۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۳ ۱ ۱۷ یزد-کویر گستر کارتن ۱ ۱۷ ۳,۰۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۴ ۱ ۱۶ یزد-کویر گستر کارتن ۱ ۱۶ ۲,۹۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۵ ۱/۴ - ۱ ۱۶ یزد-کویر گستر کارتن ۱/۴ - ۱ ۱۶ ۲,۹۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۶ ۱ ۱۴ یزد-کویر گستر کارتن ۱ ۱۴ ۲,۹۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۷ ۱/۴ - ۱ ۱۴ یزد-کویر گستر کارتن ۱/۴ - ۱ ۱۴ ۲,۹۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۸ ۱/۲ - ۱ ۱۴ یزد-کویر گستر کارتن ۱/۲ - ۱ ۱۴ ۲,۸۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۹ ۲ ۱۴ یزد-کویر گستر کارتن ۲ ۱۴ ۲,۸۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۱۰ ۲ ۱۳ یزد-کویر گستر کارتن ۲ ۱۳ ۲,۸۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۱۱ ۱ ۱۲ یزد-کویر گستر کارتن ۱ ۱۲ ۲,۹۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۱۲ ۱/۲ - ۱ ۱۲ یزد-کویر گستر کارتن ۱/۲ - ۱ ۱۲ ۲,۹۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۱۳ ۲ ۱۲ یزد-کویر گستر کارتن ۲ ۱۲ ۲,۸۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۱۴ ۱/۲ - ۲ ۱۲ یزد-کویر گستر کارتن ۱/۲ - ۲ ۱۲ ۲,۷۰۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۱۵ ۱/۲ - ۲ ۱۱ یزد-کویر گستر کارتن ۱/۲ - ۲ ۱۱ ۲,۷۰۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۱۶ ۱/۲ - ۱ ۱۰ یزد-کویر گستر کارتن ۱/۲ - ۱ ۱۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۱۷ ۲ ۱۰ یزد-کویر گستر کارتن ۲ ۱۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۱۸ ۱/۲ - ۲ ۱۰ یزد-کویر گستر کارتن ۱/۲ - ۲ ۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۱۹ ۳ ۱۰ یزد-کویر گستر کارتن ۳ ۱۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۲۰ ۴ ۸ یزد-کویر گستر کارتن ۴ ۸ ۲,۷۰۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۲۱ ۵ ۷ یزد-کویر گستر کارتن ۵ ۷ ۲,۷۰۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۲۲ ۶ ۶ یزد-کویر گستر کارتن ۶ ۶ ۲,۸۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۲۳ ۷ ۵ یزد-کویر گستر کارتن ۷ ۵ ۲,۸۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۲۴ ۸ ۴ یزد-کویر گستر کارتن ۸ ۴ ۲,۸۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن
۲۵ ۱۰ ۳ یزد-کویر گستر کارتن ۱۰ ۳ ۳,۲۵۰,۰۰۰
نامشخص
یزد-کویر گستر کارتن

توضیحات

به تمام مبالغ 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.

درباره میخ مفتول کویر گستر یزد

تولید انواع میخ مفتولی

(( از 2cm الی 25cm ))


دارنده نشان ملی استاندارد ایران

نظرات

دیدگاه خود را ثبت نمایید
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد
موارد علامت گذاری شده الزامی هستند
دیدگاه شما*