آخرین بروزرسانی : ۰۰:۰۵ ۱۳۹۹/۴/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز سپری(cm) طول (m) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه سایز سپری(cm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۶ ۱۱ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۳ ۶ ۸۷,۱۰۰
نامشخص
۱۱ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۲ ۴ ۶ ۱۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۴ ۶ ۸۷,۱۰۰
نامشخص
۱۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۳ ۵ ۶ ۲۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۵ ۶ ۸۷,۱۰۰
نامشخص
۲۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۴ ۶ ۶ ۲۶ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۶ ۶ ۸۷,۱۰۰
نامشخص
۲۶ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس