آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ ۱۳۹۹/۲/۲۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان ۸ ۶ ۲,۸۰۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان
۲ ۸ ۱۲ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان ۸ ۱۲ ۲,۸۰۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان