آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ ۱۳۹۹/۲/۲۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان ۱۴ ۱۲ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان
۲ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۱۶ ۱۲ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان