محصولات بنگاه
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
لوله بدون درز (آلیاژی و غیر آلیاژی) GRB بنگاه آصاب
آهن آلات آصاب مشاهده لیست قیمت
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
لوله بدون درز (ATI5L/ASTMA106 GRB PSL1) بنگاه آصاب
آهن آلات آصاب مشاهده لیست قیمت
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
لوله مانیسمان بنگاه آصاب
آهن آلات آصاب مشاهده لیست قیمت
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
لوله درز مستقیم LSAW) X60 PSL2) بنگاه آصاب
آهن آلات آصاب مشاهده لیست قیمت
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
لوله درز مخفی بنگاه آصاب
آهن آلات آصاب مشاهده لیست قیمت
تاریخچه و سابقه بنگاه آهن آلات آصاب

آهن آلات آصاب