کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۱ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۸ ۱۲۴,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۲ ۱۰ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۳ ۱۰ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۴ ۱۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۵ ۱۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۶ ۱۴ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۴ ۱۱۷,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۷ ۱۶ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۶ ۱۱۷,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۸ ۱۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۱۸ ۱۱۷,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۹ ۲۰ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۰ ۱۱۷,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۱۰ ۲۲ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۲ ۱۱۷,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۱۱ ۲۵ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۵ ۱۱۷,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
۱۲ ۲۸ _ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۲۸ ۱۱۷,۰۰۰
ثابت
_ شاخه آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم

قیمت میلگرد کلاف کیان فولاد ابهر

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۰۴ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید نوع کلاف محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) نوع کلاف محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ _ کلاف ساختمانی کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم ۶.۵ _ ۱۲۶,۰۰۰
نامشخص
کلاف ساختمانی کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیلوگرم
درباره کیان فولاد ابهر

نظرات

دیدگاه خود را ثبت نمایید
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد
موارد علامت گذاری شده الزامی هستند
دیدگاه شما*