نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۲۴ ۱۳۹۹/۲/۲۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۰ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۲ ۱۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۲ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۳ ۱۴ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۴ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۴ ۱۶ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۶ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۵ ۱۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۸ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۶ ۲۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۰ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۷ ۲۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۲ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۸ ۲۵ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۵ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۹ ۲۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۸ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۰ ۳۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۰ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۱ ۳۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۲ ۷۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۲ ۳۴ - ۸۵ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۴ - ۸۵ ۷۶,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۳ ۱۶۰-۸۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۶۰-۸۸ ۷۸,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۴ ۱۶۲ - ۲۰۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۶۲ - ۲۰۰ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۵ ۲۰۲ - ۲۴۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۰۲ - ۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
درباره نوین متین

نظرات

دیدگاه خود را ثبت نمایید
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد
موارد علامت گذاری شده الزامی هستند
دیدگاه شما*