فاکتور رسمی

ما برای کلیه محصولات فولادی خریداری شده توسط شما مشتری عزیز، فاکتور رسمی (ارزش افزوده)، با توجه به درخواست شما، صادر و ارسال می نماییم.