ضمانت کالا

جهت آسودگی خاطر شما مشتریان عزیز، ما کیفیت و اصالت کلیه کالاهای ارسالی طبق سفارش شما را تضمین می‌نماییم.

لذا چنانچه کالای ارسالی، معیوب و یا مطابق با سفارش شما نباشد، می‌توانید پس از رؤیت کالا و قبل از تخلیه بار، اقدام به گزارش مراتب از طریق تکمیل فرم ثبت شکایت نمایید و یا با تلفن شرکت ۳۴۰۴۵-۰۳۱ داخلی ۲۳۰ و ۲۳۱ تماس حاصل فرمایید.
بدین ترتیب، پس از بررسی و تأیید موضوع، کالای مذکور بدون هیچ‌گونه هزینه اضافی مسترد و نسبت به ارسال مجدد کالا اقدام می‌گردد.