goftino

خدمات

بازگشت یکی از بزرگترین مشکلات موجود بر سر راه مشتریان در حوزه آهن آلات کشور ، عدم آسودگی خاطر از اصالت محصول خریداری شده است . مجموعه اصفهان آهن با در نظر گرفتن همین امر مهم اقدام به تضمین اصالت محصولات ارسالی برای مشتریان نموده است ، بدین صورت که اگر مرسوله با فاکتور مشتری مغایرت داشت ،مجموعه اصفهان آهن کلیه هزینه ارسال و بازگشت سفارش را متقبل میشود.

ارسال در پروژه های عمرانی اجرای به موقع برنامه زمانی یکی از اولویت های پیمانکاران و مشتریان است ، از همین رو دریافت به موقع مقاطع فولادی مورد نیاز عملیات اجرایی ساخت یکی از موارد بسیار با اهمیت است . مجموعه اصفهان آهن با بهره گیری از ناوگان اختصاصی ، سفارشات شما را در زمان مقرر به شما تحویل داده و شما را از بابت تحویل به موقع سفارش آسوده خاطر می سازد.

صدور یکی از مشکلات شرکت های بزرگ ساختمانی و صنعتی در زمان همکاری با بازرگانی های آهن مسائل مالیاتی مربوط به خرید مقاطع فولادی به صورت غیر رسمی و بدون دریافت فاکتور قانونی است اما از آنجایی که شرکت اصفهان آهن آپادانا سالهاست با شفافیت مالیاتی و به صورت کاملا قانونی در حوزه خرید و فروش آهن آلات فعالیت دارد و پس از هر خرید برای شما فاکتور رسمی به همراه ارزش افزوده صادر می نماید تا شما نیز با آسودگی خاطر بتوانید نسبت به ارائه صورت های مالیاتی خود اقدام نمایید .