طی هفته ای که گذشت فعالیت بازار بیلت صادراتی سی آی اس ضعیف بود ولی عرضه کننده ها انتظار دارند هفته های آتی شرایط بازار بهتر شود چون در بازار قراضه و مقاطع رشد قیمت تدریجی مشاهده شده است. بیلت صادراتی سی آی اس هفته گذشته 393 دلار هر تن فوب ثبت شد که 3 دلار رشد داشت.

سیدرضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران معتقد است، علاوه بر انرژی، نیروی انسانی، حمل و نقل و در نهایت نقدینگی و سرمایه گذاری که عواملی موثر بر بهره وری هستند، روی آوردن به تکنولوژی های جدید در افزایش بهره وری مثمر ثمر است. در ادامه یادداشت وی در این زمینه را می خوانید: